Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Advocaat Europees recht
facebook facebook
 • Register

Indien u een advocaat zoekt om uw belangen te behartigen in het Europees recht, aarzel niet contact met ons op te nemen.


Onze dienstverlening in het kader van het Europees recht bestaat uit het volgende:

Concurrentierecht

 • Advies inzake misbruik van dominantie
 • Advies inzake kartels
 • Advies inzake fusies
 • Juridische analyse van distributie-, agentuur- franchise-, en licentieovereenkomsten onder EU-recht

Overheidshulp

 • Adviezen inzake het toekennen van subsidies, garanties en kwijtschelding van belastingen aan ondernemingen

Procedures voor het Europees Hof van Justitie

 • Advies m.b.t. interpretatie van prejudiciële beslissingen
 • Juridische bijstand bij directe vorderingen
 • Juridische bijstand bij eisen tot schadevergoeding
 • Juridische bijstand bij procedures in kort geding

Liberalisering

 • Adviezen in dossiers van energie, handling, telecommunicatie en nutsbedrijven

Europese grondrechten

 • Adviezen inzake vrijheid van vestiging en vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen
 • Adviezen i.v.m. vrij verkeer van werknemers

Contracten

 • Redactie van contracten met Europese instellingen en de Europese structuurfondsen

Productregelgeving

 • Advies inzake CE markering

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.