Het Vlaamse schoenenbedrijf Shoe Branding Europe, met hoofdzetel in Oudenaarde, krijgt van het Europees Hof van Justitie geen toestemming om een specifiek ontwerp als merk te registreren. Het design lijkt te veel op de typische schuine strepen van Adidas.

LeesĀ hier meer (Standaard, 24/02/2016)

Lees het arrest van het Hof van Justitie van 17/02/2016 hier.

Lees meer over onze dienstverlening in het kader van het merkenrecht