De Belgische hoven en rechtbanken hebben vandaag de website www.rechtbanken-tribunaux.be gelanceerd. Op het portaal krijgt men toegang tot alle websites van de rechtscolleges. Bedoeling is algemene werking en juridische informatie toegankelijker te maken voor het grote publiek. In sommige gevallen kan de burger er zelfs terecht voor informatie over de voortgang van zijn eigen zaak.

Lees hier meer (DeRedactie, 17/03/2016)