Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Gerechtsdeurwaarder
facebook facebook
  • Register

De gerechtsdeurwaarder is een ministerieel ambtenaar, benoemd door de Koning. De gerechtsdeurwaarder dient in het arrondissement waar hij benoemd is, zijn taak te vervullen die hem is toevertrouwd (art. 509 en 513 Ger.W.). De gerechtsdeurwaarder is als ministerieel ambtenaar verplicht om zijn medewerking te verlenen waar dit gevorderd wordt.

De hoofdtaak van de gerechtsdeurwaarder bestaat er in om exploten te  betekenen en voor de uitvoering van gerechtelijke uitspraken in burgerlijke zaken te zorgen (zijnde het leggen en realiseren van bewarende en uitvoerende beslagen). Daarnaast heeft de gerechtsdeurwaarder ook de bevoegdheid om vaststellingen te doen; uitgiften, afschriften en uittreksels van processtukken te lichten; openbare verkopen van roerende goederen te verrichten (art. 516 Ger.W.) etc.

Meer informatie over de gerechtsdeurwaarder is terug te vinden op de website van de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders van België.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.