Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Assisenhof
facebook facebook
  • Register

Organisatie

In tegenstelling tot de andere rechtscolleges is het assisenhof geen permanent rechtscollege. Het assisenhof wordt enkel ingericht indien er zaken te behandelen zijn. In elke provincie is er een assisenhof (en aanvullend ook één in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). België telt dus 10 assisenhoven. Het assisenhof zetelt in de hoofdstad van de provincie, behalve in Limburg waar het hof in Tongeren zetelt.

Het hof van assisen is samengesteld uit rechters (de zetel) en juryleden:

  • De zetel bestaat uit 3 beroepsmagistraten, zijnde een raadsheer uit het hof van beroep als voorzitter, en twee rechters uit de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar het hof van assisen zetelt, als bijzitters.
  • De jury bestaat uit 12 door het lot aangewezen burgers. Zij krijgen voorafgaandelijk een informatiesessie over de werking van het assisenhof (art. 289 §4 Sv). Zij worden bij hun taak begeleid door de voorzitter die hen ook de nodige informatie geeft over waar ze na het beëindigen van hun taak terecht kunnen voor psychologische ondersteuning. De voorzitter zal hen ook wijzen op hun plicht tot discretie en hen aansporen om zich afzijdig in de media te houden (art. 281 Sv.) De juryleden beslissen over de schuldvraag zonder de rechters. De rechters helpen de juryleden navolgend wel met de motivering van hun beslissing.

Het OM bij het assisenhof wordt waargenomen door de procureur-generaal bij het hof van beroep.


Bevoegdheid

Het hof van assisen is bevoegd voor de berechting van alle niet-correctionaliseerbare misdrijven (zoals moord). Daarnaast is het hof ook bevoegd voor de beslechting van politieke misdrijven en van persmisdrijven (behalve drukpersmisdrijven die zijn ingegeven door racisme en xenofobie) (art. 150 Grondwet).


Rechtsmiddelen

Tegen een arrest van het assisenhof kan een voorziening in cassatie worden ingesteld.

Indien u een advocaat zoekt om uw belangen te verdedigen voor het hof van assisen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.