Organisatie

Per rechtsgebied is er één hof van beroep. België telt 5 rechtsgebieden en dus 5 hoven van beroep:

  • hof van beroep Gent voor het rechtsgebied Oost- en West-Vlaanderen
  • hof van beroep Antwerpen voor het rechtsgebied Antwerpen en Limburg
  • hof van beroep Brussel voor het rechtsgebied Vlaams Brabant, Waals-Brabant en Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
  • hof van beroep Bergen voor het rechtsgebied Henegouwen
  • hof van beroep Luik voor het rechtsgebied Luik, Luxemburg en Namen

Het hof van beroep bestaat uit beroepsmagistraten die voor het leven zijn benoemd. Elk hof kent een eerste voorzitter, één of meer kamervoorzitters en raadsheren.

Het hof van beroep is ingedeeld in verschillende kamers. Een aantal kamers behandelen burgerlijke- en handelszaken, andere kamers behandelen correctionele kamers, en weer andere jeugdzaken. Elke kamer van het hof van beroep bestaat in de regel uit 3 raadsheren (alhoewel ook kamers met een alleenzetelende raadsheer worden georganiseerd, zoals bvb de kamer voor jeugdzaken). In ieder hof van beroep is er een kamer van inbeschuldigingstelling en een bureau voor rechtsbijstand (art. 105 Ger.W.). Er bestaat geen kort geding in hoger beroep.

Het OM bij het hof van beroep wordt waargenomen door de procureur-generaal bij het hof van beroep.


Bevoegdheid

Het hof van beroep neemt kennis van het hoger beroep dat is ingesteld tegen beslissingen die in eerste aanleg zijn gewezen door de rechtbank van eerste aanleg of de rechtbank van koophandel (of door de voorzitters van deze rechtbanken).

De hoven van beroep zijn ook in eerste en laatste aanleg bevoegd voor de strafrechtelijke berechting van ministers en van magistraten (art. 103 en 125 Grondwet).


Rechtsmiddelen

Tegen arresten van het hof van beroep kan een voorziening in cassatie worden ingesteld.

Indien u een advocaat zoekt om uw belangen voor het hof van beroep te behartigen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.