Onder het publiekrechtelijk procesrecht worden het procedureverloop besproken voor een aantal administratieve rechtscolleges.

Hiernaast worden de procedures overlopen voor:

  • Het Grondwettelijk Hof
  • De Raad van State
  • De Raad voor de vergunningsbetwistingen
  • De Raad voor vreemdelingenbetwistingen
  • De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen