Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Strafprocesrecht
facebook facebook
  • Register

De strafvordering

Het materieel strafrecht definieert de misdrijven, hun kenmerken en de bestraffing ervan. Het formeel strafrecht of de strafrechtspleging regelt de procedures van opsporing, onderzoek en berechting van misdrijven. Daar waar in het materieel strafrecht het begrip 'misdrijf' centraal staat, staat in het formeel strafrecht het begrip 'strafvordering' centraal.

het vervolgen van misdrijven komt niet toe aan privéburgers maar aan de overheid, en meer bepaald aan de procureur des Konings. In elk gerechtelijk arrondissement is er een procureur des Konings aan wie de uitoefening van de strafvordering is opgedragen. Hij staat aan het hoofd van het opsporen van misdrijven, houdt toezicht over de gerechtelijke onderzoeken en vordert de toepassing van de strafwet voor de strafrechter.

Het Openbaar Ministerie heeft een vrij grote ruimte bij het uitoefenen van de strafvordering, het zogenaamde opportuniteitsbeginsel (art. 28quater Sv). Het Openbaar Ministerie kan bijvoorbeeld beslissen om te seponeren, mits opgave van de reden voor het sepot.

De burger kan in beperkte mate zelf ook de strafwet in werking stellen, door ofwel een vermoedelijke dader rechtstreeks te dagvaarden voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank, dan wel door een klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen bij de onderzoeksrechter. Burgers kunnen dit enkel doen indien zij door een misdrijf schade geleden hebben en hiervoor willen vergoed worden.


Basisbeginselen

De strafrechtspleging wordt gekenmerkt door een aantal belangrijke basisregels:

  • Een eerste beginsel is de regel van onschuld tot het tegendeel bewezen is.
  • Een tweede beginsel is dat in geval van twijfel steeds in het voordeel van de verdachte moet worden rechtgesproken.
  • Een derde beginsel is dat straffen enkel door een rechtbank kunnen worden uitgesproken.
  • Een vierde beginsel is dat men voor eenzelfde misdrijf maar één keer kan worden bestraft (non bis in idem)


Terminologie

Een verdachte: is een persoon waarvan men vermoed dat hij de dader is van een misdrijf.

Een in verdenking gestelde: is een persoon die door de onderzoeksrechter officieel in verdenking is gesteld (art. 61bis Sv.).

Een in beschuldiging gestelde: is een persoon die door de kamer van inbeschuldingstelling is verwezen naar het hof van assisen.

De beklaagde: is een persoon die voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank moet verschijnen.

De beschuldigde: is een persoon die voor het hof van assisen moet verschijnen.

De veroordeelde: is de persoon tegen wie een strafrechtelijke veroordeling is uitgesproken.

De burgerlijke partij: is het slachtoffer van een misdrijf dat schade heeft geleden en bij de onderzoeksrechter of strafrechter een schadevergoeding vordert.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.