Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Strafuitvoering
facebook facebook
  • Register

Tenuitvoerlegging van geldboeten en verbeurdverklaringen

Geldboeten en verbeurdverklaringen worden ten uitvoer gelegd door het bestuur van Registratie en Domeinen, op initiatief van het Openbaar Ministerie.


Tenuitvoerlegging van vrijheidsberovende straffen

Vrijheidsstraffen worden ten uit voer gelegd op initiatief van het Openbaar Ministerie.

De rechten van gedetineerden (zijn rechtspositie) zijn terug te vinden in de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden.

In de rechtbanken van eerste aanleg op de plaats waar een zetel van een hof van beroep gevestigd is, is een specifieke kamer ingesteld die bevoegd is voor de strafuitvoering. Deze kamer wordt ook de strafuitvoeringsrechtbank genoemd. De strafuitvoeringsrechtbank bestaat uit drie beroepsmagistraten waarvan de voorzitter minstens 10 jaar ervaring moet hebben en een voortgezette opleiding moet gevolgd hebben. De strafuitvoeringsrechtbank is bevoegd voor: de beperkte detentie, het elektronisch toezicht, de voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied en overlevering. De minister van Justitie blijft wel bevoegd voor de uitgaansvergunning, het penitentiair verlof en de onderbreking van de strafuitvoering.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.