Op deze pagina krijgt u meer uitleg over het Belgische gerecht. Welke rechtscolleges bestaan er allemaal? Hoe verloopt een juridische procedure?