Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Aansprakelijkheidsrecht
facebook facebook
  • Register

Het team van Rechtswijzer heeft een bijzondere ervaring in het aansprakelijkheidrecht. Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen, indien u de bijstand van een advocaat zoekt.


Aansprakelijkheid

Burgerlijk aansprakelijk zijn voor schade, betekent dat men gehouden is om de schade te herstellen die een ander lijdt.

Een onderscheid moet worden gemaakt tussen:

  • Contractuele aansprakelijkheid: dit is de aansprakelijkheid wegens het niet naleven van verbintenissen die een partij in een overeenkomst is aangegaan.
  • Buitencontractuele aansprakelijkheid: dit is de aansprakelijkheid wegens het overtreden van de aan eenieder opgelegde zorgvuldigheidsnorm.

Hier worden de beginselen van het buitencontractueel (extra-contractueel)aansprakelijkheidsrecht behandeld.


Kernbegrippen

Fout- en risicoaansprakelijkheid

De buitencontractuele aansprakelijkheid is een foutaansprakelijkheid. Het slachtoffer kan pas schadevergoeding van de dader vragen indien deze een fout (een onrechtmatige daad) heeft gemaakt. Het slachtoffer zal deze fout ook moeten bewijzen. In twee gevallen wordt de fout vermoed, zijnde in hoofde van een onderwijzer voor zijn leerlingen, en in hoofde van ouders voor hun minderjarige kinderen.

In uitzonderlijke gevallen is de aansprakelijkheid niet gekoppeld aan een foutieve gedraging, maar aan het louter optreden van een bepaalde persoon. Men spreekt dan van risicoaansprakelijkheid. De dader heeft een bepaald risico genomen en dient dan ook in te staan voor de schade. Dit is het geval voor de aansteller (werkgever) voor de fouten van zijn werknemers.

Objectieve en subjectieve aansprakelijkheid

De buitencontractuele aansprakelijkheid is een subjectieve aansprakelijkheid. Niet alleen moet een fout in hoofde van de dader aangetoond worden, maar bovendien moet deze fout hem ook toerekenbaar zijn (de dader moet bewust zijn van de onrechtmatigheid van zijn handelen). Zo kan een krankzinnige niet aansprakelijk worden gesteld voor een in wezen objectief gezien onrechtmatige daad.

In uitzonderlijke gevallen volstaat de fout om aansprakelijk te zijn, zonder dat schuld moet worden aangetoond. Men spreekt dan van subjectieve aansprakelijkheid. De regeling inzake productaansprakelijkheid, alsook voor schade aangericht door krankzinnigen is hier een voorbeeld van.


Voorrang van het contractueel op het buitencontractueel aansprakelijkheidrecht 

 

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.