Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Gebruikelijke contracten
facebook facebook
  • Register

Wetgeving

Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
Koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren


Uitoefening van het beroep van arts

Niemand mag de geneeskunde uitoefenen die (i) niet het diploma van doctor in de genees-,heel-, of verloskunde heeft, en (ii) wiens diploma niet is geviseerd door de provinciale geneeskundige commissie, bevoegd overeenkomst de plaats waar men zich wenst te vestigen. Bovendien is een inschrijving op de lijst van de Orde der geneesheren verplicht.


Het honorarium van de arts

Publiciteit

Orde der geneesheren

Krachtens het KB nr. 79 dient een arts ingeschreven te zijn op de lijst van de orde om de geneeskunde in België te mogen uitvoeren (art. 2, lid 2). Er bestaan uitzonderingen op deze verplichte inschrijving voor Europese onderdanen, artsen in overheidsdienst en legerartsen. Deze verplichting inschrijving op de lijst van een orde, is niet in strijd met de vrijheid van vereniging (Cass. 3 mei 1974, Arr. Cass. 1974, 967 en Cass. 25 april 1975, Arr. Cass. 1975, 940).

De arts die op de lijst van de orde is ingeschreven valt onder het gezag en de rechtsmacht van de Order der geneesheren, en meer bepaald van de provinciale raad op wiens lijst de arts is ingeschreven. De provinciale raden zijn onder mee bevoegd om te waken over de naleving van de regels van de medische plichtenleer en over de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de aardigheid van de artsen. Om deze toezichthoudende opdracht te vervullen zijn de provinciale raden belast met het nemen van tuchtmaatregelen wegens fouten die artsen in de uitoefening van hun beroep of naar aanleiding ervan begaan, alsook wegens zware fouten bedreven buiten de beroepsbedrijvigheid, wanneer die fouten de eer of de waardigheid van het beroep kunnen aantasten.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.