Definitie

Een kanscontract is een wederkerige overeenkomst, waarvan de gevolgen, met betrekking tot winst en verlies, hetzij voor alle partijen, hetzij voor een of meer van hen, van een onzekere gebeurtenis afhangen (art. 1964 B.W.). Partijen weten dus bij het sluiten van een kanscontract niet of ze er voordeel of nadeel uit zullen halen.

De voornaamste kanscontracten zijn:

  • Het contract van lijfrente
  • Het verzekeringscontract
  • Spel en weddenschap


Lijfrente

Lijfrente is een overeenkomst op grond waarvan een bepaalde persoon recht heeft op periodieke betalingen tot zijn dood of van een derde. Het is dus een contract waarbij de ene partij (de renteschuldenaar) er zich toe verbindt om aan een andere partij (de renteheffer), een rente uit te keren in ruil voor een bepaald kapitaal of voor bepaalde goederen (zoals vaak onroerende goederen) die de renteheffer niet zal terugeisen.

Lijfrente kan uitgekeerd worden tot de dood van de renteheffer of tot de dood van een derde die op het genot van de lijfrente geen recht heeft (art. 1971 B.W.). De renteplichtige kan zich van de uitkering van de rente niet bevrijden, door de teruggave van het kapitaal of de ontvangen goederen aan te bieden (art. 1979 B.W.)


Verzekeringscontract

Het verzekeringscontract is een overeenkomst waarbij de ene partij (de verzekeraar) er zich toe verbindt om tegen betaling van een premie door de andere partij (de verzekerde), deze het verzekerd risico te vergoeden (bvb. in geval van ongeval, brand, diefstal etc.).

Het verzekeringscontract wordt geregeld door de Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992.

In het geval van geschillen in het kader van een contract van lijfrente of een verzekeringscontract, raadpleeg een advocaat, en aarzel niet om contact met ons op te nemen.