Een aantal contracten komen in het rechtsverkeer zeer frequent voor: de zogenaamde gebruikelijke contracten. Deze contracten werden door de wetgever uitvoerig geregeld. 

Veel gebruikte contracten zijn: