Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Erfpacht
facebook facebook
  • Register

 

WETGEVING

Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht

 

PRINCIPES

Erfacht (of cijnspacht) is het zakelijk recht waarbij een grondeigenaar zijn grond voor lange duur afstaat aan een pachter die hiervoor een jaarlijkse pachtvergoeding (of cijns) betaalt. Erpacht is niet hetzelfde als landpacht (hetgeen de pachter enkel een persoonlijk recht en geen zakelijk recht verschaft).

De duurtijd van een overeenkomst die het pachtrecht toekent, dient minstens te worden gesloten voor een periode van 27 jaar en maximum voor een periode van 99 jaar (art. 2). Deze termijn is van openbare orde. Alle andere wettelijke bepalingen zijn van aanvullend recht (art. 17), waardoor bij overeenkomst ervan kan worden afgeweken.

Erfpacht wordt doorgaans gevestigd bij overeenkomst. Een authentieke akte is hiervoor vereist daar de pachtovereenkomst in het daarvoor bestemde register op het hypotheekkantoor dient te worden overgeschreven. Erfpacht kan ook bij testament (de erfpacht gaat bij de dood van de erfpachter over op zijn erfgenamen) of door de verkrijgende verjaring worden gevestigd.

De erfpachter mag alle rechten uitoefenen als ware hij de eigenaar van de grond. Hij mag de grond bewerken (art. 4), hij mag gebouwen oprichten op de grond (art. 7-8), hij mag zijn recht vervreemden of in hypotheek geven, alsook de grond met erfdienstbaarheden bezwaren, doch dit alles uiteraard enkel voor de duurtijd van de erfpacht (art. 6). De erfpachter mag de bestemming van de grond wijzigen (net zoals bij het recht van opstal), waarin onmiddellijk het verschil met het vruchtgebruik is gelegen.

De erfpachter heeft de verplichting om de grond te onderhouden en de gewone reparaties er aan te doen (art. 5). Hij mag geen handelingen stellen die de waarde van de grond kunnen doen verminderen (art. 3). Hij moet de grondbelasting betalen (art. 9). Hij moet de rechten van de grondeigenaar in stand houden (art. 9). Hij dient ieder jaar een een cijns of canon aan de eigenaar te betalen.

Erpacht gaat op dezelfde manier als het recht van opstal teniet (art. 18), zijnde door het verstrijken van de periode waarvoor de erfpacht werd toegekend, (ii) door vermenging, zijnde wanneer de erfpachter eigenaar zou worden van de grond (iii) door het teniet gaan van de grond, of (iv) door de (bevrijdende) verjaring van 30 jaar. 

Na het einde van de duurtijd van de erfpacht vindt er geen automatische stilzwijgende vernieuwing plaats (art. 14).

Op het einde van de erfpacht zal er een afrekening plaatsvinden tussen de erfpachter en de grondeigenaar, en dit meer bepaald m.b.t. de gebouwen en beplantingen die de erfpachter op de grond heeft geplaatst. Het staat partijen vrij om dit onderling te regelen. Kan er echter geen akkoord worden gevonden, dan gelden de volgende regels (art. 7-8) : De erfpachter kan de grondeigenaar niet verplichten om deze gebouwen en beplantingen tegen betaling over te nemen; De erfpachter heeft het recht om alle gebouwen en beplantingen weg te nemen, maar dient de grondeigenaar wel te vergoeden voor de eventuele schade die deze afbraakwerken aan zijn grond zouden veroorzaken.

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.