Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Recht van opstal
facebook facebook
  • Register

 

WETGEVING

Wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal.

 

PRINCIPES

Het recht van opstal is een zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen op andermans erf te hebben (art. 1). Het opstalrecht is eigenlijk een uitzondering op het recht van natrekking (geregeld in de art. 552-553 B.W.), op basis waarvan de eigenaar van een erf normaliter ook eigenaar wordt van alle gebouwen, beplantingen en werken op zijn grond.

Het recht van opstal kan niet langer dan voor een duurtijd van 50 jaar worden gesloten (art. 4), maar deze termijn kan 1 keer worden verlengd (dus tot maximum 100 jaar).

Een recht van opstal kan worden verkregen door verjaring of door een titel. Doorgaans wordt het recht van opstal gevestigd door een titel, zijnde in een huurcontract. Indien het huurcontract een einde neemt zal ook het opstalrecht een einde nemen, en wordt het lot van gebouwen en beplantingen onder geregeld door art. 555 lid 1 en 2 B.W. De titel op basis waarvan een recht van opstal wordt toegekend moet worden overgeschreven in het daarvoor bestemde register in het hypotheekkantoor (art. 3). Het recht van opstal kan kosteloos of tegen vergoeding worden toegekend.

De opstalhouder heeft de verplichting om alle belastingen te betalen m.b.t. de gebouwen die hij heeft opgericht. Hij dient ook - indien overeengekomen - de vergoeding voor het opstalrecht te betalen aan de eigenaar.

De opstalhouder heeft het recht om zijn opstalrecht te vervreemden of in hypotheek te geven, te verhuren of in vruchtgebruik te geven of met erfdienstbaarheden te bezwaren, maar uiteraard niet voor een periode langer dan dat hij het opstalrecht van de eigenaar verkregen heeft (art. 2). De opstalhouder kan eveneens alle gebouwen en andere werken slopen, of beplantingen rooien die zich op de grond bevinden, mits hij alles op het einde van zijn opstalrecht in de oorspronkelijke staat herstelt (art. 5).

Het opstalrecht eindigt: (i) na verstrijken van de periode waarvoor het opstalrecht werd toegekend, (ii) door vermenging (art. 9), zijnde wanneer de opstalhouder eigenaar zou worden van de grond, (iv) door het vergaan van de grond, (v) door (bevrijdende) verjaring van 30 jaar.

Op het einde van de opstal moet de grondeigenaar de opstalhouder een vergoeding betalen aan de actuele waarde voor de gebouwen, werken en beplantingen die werden aangebracht. De opstalhouder beschikt over een retentierecht zolang deze betaling niet is gebeurd. (art. 6).

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.