Intellectuele en industriële eigendom

Doorgaans wordt een onderscheid gemaakt tussen intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Intellectuele eigendomsrechten omvatten het auteursrecht en de naburige rechten. Industriële eigendomsrechten omvatten het merkenrecht, het tekeningen & modellenrecht, het octrooirecht, het kwekersrecht etc.

Intellectuele eigendomsrechten waren traditioneel het domein van auteurs, artiesten en andere creatievelingen, terwijl industriële eigendomsrechten meer industriële toepassingen beschermen.

Dit onderscheid wordt vandaag de dag nog zelden gemaakt, en wordt voor alle rechten gesproken over intellectuele eigendomsrechten, intellectuele eigendom of intellectuele rechten.


Kenmerken

Intellectuele rechten garanderen hun titularissen een exclusieve exploitatie (een monopolie) van hun creaties of uitvindingen. Een dergelijk monopolie stimuleert innovatie, hetgeen onontbeerlijk is voor de economische groei. Dit monopolie gaat wel in tegen het principe van vrije mededinging (waaronder vrijheid van kopie), zodat intellectuele eigendomsrechten aan bepaalde voorwaarden of beperkingen (bvb. qua duurtijd, of territoriale omvang) zijn onderworpen.