Hiernaast wordt behandeld:

  • Het beroep van de arts
  • Het beroep van de tandarts
  • Het beroep van de apotheker
  • Het beroep van de verpleegkundige
  • Het beroep van vroedvrouw