Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Sociaal strafrecht
facebook facebook
 • Register

ALGEMEEN

Het sociaal strafrecht sanctioneert op strafrechtelijk vlak inbreuken op de wettelijke bepalingen van het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht.

Deze strafrechtelijke bepalingen zijn terug te vinden in het sociaal strafwetboek. Dit is een federale materie. Daarnaast zijn ook in gemeenschapsdecreten strafrechtelijke bepalingen terug te vinden.


BESTRAFFINGNIVEAUS

Het sociaal strafwetboek bestraft inbreuken volgens 4 sanctieniveaus.

Onderstaande boetes worden in principe vermenigvuldigd met het aantal werknemers waarvoor de inbreuken werden vastgesteld.

Sanctie van niveau 1

Lichte inbreuken die bestraft worden met een administratieve geldboete van 10 tot 100 EUR (60 tot 600 EUR met opdeciemen)

Voorbeelden: loutere administratieve verplichtingen niet nakomen, onjuiste gegevens meedelen m.b.t. het tijdskrediet / loopbaanonderbreking / educatief verlof etc.

Sanctie van niveau 2

Inbreuken van matige ernst die bestraft worden met:

 • ofwel een strafrechtelijke boete van 50 tot 500 EUR (300 tot 3.000 EUR met opdeciemen)
 • ofwel een administratieve geldboete van 25 tot 250 EUR (150 tot 1.500 EUR met opdeciemen)

Voorbeelden: geen arbeidsreglement, jaarlijkse vakantie niet naleven, zondagwerk etc.

Sanctie van niveau 3

Zware inbreuken die bestraft worden met:

 • ofwel een strafrechtelijke geldboete van 100 tot 1.000 EUR (600 tot 6.000 EUR met opdeciemen)
 • ofwel met een administratieve geldboete van 50 tot 500 EUR (300 tot 3.000 EUR met opdeciemen)

Voorbeelden: geen arbeidsongevallenverzekering sluiten, geen individuele rekening opstellen, deeltijdse werknemers tewerkstellen buiten de uren vermeld in het werkrooster

Sanctie van niveau 4

Zeer zware inbreuken die bestraft worden met:

 • ofwel een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar
 • en/of een strafrechtelijke boete van 600 tot 6.000 EUR (3.600 tot 36.000 EUR met opdeciemen)
 • ofwel een administratieve geldboete van 300 tot 3.000 euro (1.800 tot 18.000 EUR met opdeciemen)

Voorbeelden: kinderarbeid, laten uitvoeren van zwartwerk, illegalen tewerkstellen.


BIJKOMENDE STRAFFEN

Naast bovenstaande boetes kunnen ook bijkomende sancties worden opgelegd zoals:

 • Een exploitatieverbod van 1 maand tot 3 jaar (in het geval buitenlanders onwettig te werk gesteld worden)
 • Een tijdelijke bedrijfssluiting van 1 maand tot 3 jaar (bvb. zwartwerk in de horeca)
 • Een beroepsverbod van 1 maand tot 3 jaar (voor adviseurs die aan sociale fraude meewerken)

 

Indien u vervolgd wordt voor inbreuken op het sociaal strafrecht, raadpleeg een advocaat en neem gerust contact met ons op.

Wij verdedigden reeds meermaals met succes werkgevers voor de arbeidsrechtbank die vervolgd werden voor strafrechtelijk gesanctioneerde inbreuken op de sociale wetgeving.


WETTELIJKE BASIS

De wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht (= sociaal strafwetboek)

 

 

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.