Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Sociale zekerheid
facebook facebook
 • Register

ALGEMEEN

De sociale zekerheid heeft tot doel om iedere burger bestaansmiddelen te geven wanneer door omstandigheden hij in de onmogelijk verkeert om arbeid te verrichten en hierdoor een inkomen te verschaffen.

Zo voorziet de sociale zekerheid in:

 • een vervangend inkomen, wanneer de werknemer niet kan werken (bvb door werkloosheid, ziekte, vakantie of ouderdom)
 • een aanvullend inkomen door een verhoging van het loon in geval van kinderen ten laste
 • een rechtstreekse betaling of terugbetaling van kosten (bvb bij ziekte)

In het geval een werknemer werkonbekwaam is ten gevolge van een arbeidsongeval dan zal een officieel erkende verzekeringsmaatschappij waar de werkgever bij aangesloten is een schadevergoeding betalen. Heeft de werkgever nagelaten een dergelijke verzekering te sluiten of blijft de verzekeraar in gebreke dan zal het Fonds voor arbeidsongevallen deze schadevergoeding uitkeren.

 

DOMEINEN

De Belgische sociale zekerheid omvat de volgende takken:

 • ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • werkloosheidsverzekering
 • gezingsbijslag
 • rust- en overlevingspensioen
 • jaarlijkse vakantie
 • beroepsziektenverzekering
 • arbeidsongevallenverzekering

Personen die geen beroep kunnen doen op een uitkering in één van bovenstaande takken, kunnen eventueel beroep doen op een uitkering die behoort tot de sociale bijstand:

 • leefloon
 • inkomensgarantie voor ouderen
 • gewaarborgde gezinsbijslag
 • tegemoetkoming aan gehandicapten

 

STELSELS

In de sociale zekerheid kunnen drie stelsels worden onderscheiden:

 • het stelsel voor werknemers (voor mijnwerkers en koopvaardijzeelieden bestaan nog specifieke stelsels)
 • het stelsel voor zelfstandigen
 • het stelsel voor ambtenaren

 

BASISWETGEVING

Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1967

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.