Misdrijf

Het is strafbaar indien men een adoptie verkrijgt of probeert te verkrijgen in strijd met de wet (art. 391quater-391quinquies Sw.).

Een bijzonder opzet moet worden aangetoond, zijnde een bedrieglijk inzicht.

Voorbeeld: een koppel heeft via een illegaal netwerk een kind geadopteerd; het optreden als tussenpersoon bij een illegale adoptie of zonder lid te zijn van een erkende adoptiedienst.