Misdrijf

De volgende handelingen worden bestraft (art. 361-367 Sw.):

  • Het niet aangeven van kinderen binnen de 15 dagen na de geboorte (zoals opgelegd door het Burgerlijk Wetboek)
  • Het niet afgeven van een vondeling binnen de 3 dagen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is wel mogelijk om aangifte te doen en het akkoord te krijgen om het kind zelf voorlopig ten laste te nemen
  • Het verwisselen van een kind
  • Onderschuiving van een kind. Dit is het toeschrijven van een kind aan een vrouw die er niet van bevallen is (voorbeeld: een koppel gaat een kind als hun geboren kind aangeven, doch in werkelijkheid is het kind geboren bij een andere vrouw).
  • Het bewijs van de burgerlijke staat van een kind vernietigen of de opmaak ervan verhinderen
  • Opdracht geven tot één van bovenstaande misdrijven