Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Verkrachting
facebook facebook
 • Register

Misdrijf

Er is sprake van verkrachting in het geval van seksuele penetratie van welke aard en met wel middel ook, bij een persoon die daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Het gaat dus om:

 • seksuele penetratie: een indringing in een lichaamsopening (geheel of gedeeltelijk) met een seksuele bedoeling (de dader beoogde dus seksueel genot)

 • in om het even welke lichaamsholte: oraal, anaal en vaginaal (niet een opgedrongen tongzoen of het inbrengen van een voorwerp in het oor van het slachtoffer)

 • met om het even welk middel (een dier), voorwerp (vibrator, colaflesje, banaan) of lichaamsdeel (penis, vinger, tong) 

 • geleegd op een levend persoon (necrofilie is geen verkrachting maar grafschennis)

 • zonder toestemming : de daad is opgedrongen door geweld, dwang of list, of is mogelijk geworden door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk gebrek van het slachtoffer:

  - geweld: daden van fysieke dwang (art. 483 Sw.): bvb. iemand vastbinden aan een bed; iemand half bewusteloos slaan
  - dwang: ook morele dwang, zoals bedreiging : bvb. de verkrachter dreigt er mee de kinderen van het slachtoffer te vermoorden als ze niet gewillig is
  - list: waardoor het slachtoffer geen toestemming kan geven: bvb. iemand verkrachten na eerst een verdovingsmiddel te hebben gegeven of tijdens de slaap
  - mogelijk gemaakt door een onvolwaardigheid of een geestelijk of lichamelijk gebrek van het slachtoffer: bvb. iemand verkrachten die geestesziek is of een fysieke handicap heeft, of onder narcose is

Verkrachting is ook strafbaar tijdens het huwelijk. Seks is geen verplichting in het huwelijk. Indien één van de partners niet toestemt in de penetratie (of in de wijze van penetratie) is er sprake van verkrachting.

Een grijze zone blijft de situatie waarin iemand wel toestemming geeft voor penetratie, maar na een tijdje zijn toestemming terugtrekt en dus van gedacht veranderd is.


Straf

Verkrachting wordt gestraft met opsluiting van 5 tot 10 jaar.

Verzwarende omstandigheden hebben te maken met de leeftijd van het slachtoffer:

 • het slachtoffer is minderjarig, maar ouder dan 16 jaar (10 tot 15 jaar opsluiting)
 • het slachtoffer is tussen de 14 en 16 jaar (15 tot 20 jaar opsluiting)
 • het slachtoffer is jonger dan 14 jaar (er is altijd sprake van verkrachting met geweld, zelfs al gaf het slachtoffer toestemming tot penetratie) (15 tot 20 jaar opsluiting)
 • het slachtoffer is jonger dan 10 jaar (20 tot 30 jaar opsluiting)

Het is opmerkelijk dat wat verkrachting betreft de seksuele meerderjarigheid op 14 jaar ligt. Voor alle andere seksuele handelingen ligt de seksuele meerderjarigheid echter op 16 jaar. Indien een minderjarige van 15 jaar toestemming geeft voor penetratie is er geen sprake van verkrachting, maar wel van aanranding van de eerbaarheid

Objectieve verzwarende omstandigheden zijn (art. 376 Sw.):

 • de dood van het slachtoffer
 • foltering of opsluiting
 • gepleegd op een bijzonder kwetsbaar persoon

Subjectieve verzwarende omstandigheden zijn (art. 377 en 377bis Sw.):

 • de dader is bloedverwant in opgaande lijn of adoptant
 • de dader heeft gezag over het slachtoffer
 • de dader maakt misbruik van de faciliteiten van zijn functie
 • de dader is geneesheer, verloskundige, heelkundige of officier van gezondheid aan wie het kind ter verzorging wordt toevertrouwd
 • de dader wordt geholpen door één of meerdere personen
 • de dader is broer of zus van het slachtoffer of heeft een gelijkaardige positie in het gezin
 • de dader is een persoon die occasioneel samenwoont met het slachtoffer en er gezag over heeft
 • de dader werd gedreven door racistische of andere discriminatoire motieven
 • bij benadering van het slachtoffer (een minderjarige van minder dan 16 jaar) op voorhand om later de feiten te plegen
 • als men een minderjarige van minder dan 16 jaar via computer/internet benadert om een afspraak te maken met de bedoeling deze feiten te plegen

Er kunnen ook bijkomende straffen worden opgelegd zoals het verbod om een rusthuis, home of bejaardenverblijf uit te baten of om er te werken, zelfs als vrijwilliger. Ook een verbod om te werken in een andere instelling die gericht is op kwetsbare personen kan worden opgelegd.

Het publiceren van teksten, foto's, tekeningen, beelden of geluidsfragmenten waaruit de identiteit van het slachtoffer van één van deze misdrijven blijkt, en het verspreiden van deze zaken door boeken, pers, radio, televisie of een ander medium is verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van het slachtoffer, of van de procureur des Konings of de onderzoeksrechter.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.