Misdrijf

Het overtreden van de begrafeniswetten is strafbaar (art. 315 Sw.):

  • een begraving doen zonder toestemming
  • op een andere manier de wetten betreffende de begraafplaatsen en de vervroegde begravingen overtreden

Het belemmeren van de uitoefening van de rechtsprekende functie is strafbaar (art. 316-317 Sw.) In het bijzonder vallen misdrijven in verband met de verplichte deelname aan de jury hieronder:

  • het niet antwoorden op een oproep
  • valse verklaringen doen om vrijgesteld te worden
  • zich niet aanmelden bij de opening der debatten
  • zich terugtrekken van de jury vooraleer men daar de toestemming voor heeft gekregen