Misdrijf

Het is een misdrijf om de wetten en verordeningen op loterijen, speelhuizen en pandhuizen te overtreden (art. 301-308 Sw.).

Het betreft in het bijzonder handelingen in verband met niet wettelijk toegelaten loterijen.

Ook een pandhuis houden zonder wettelijke vergunning, of een pandhuis houden zonder de wettelijke regelgeving te respecteren, valt hier onder.