Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Smaad en geweld tegen de gestelde lichamen en dragers van het openbaar gezag of openbare macht
facebook facebook
  • Register

Misdrijf

Onder dit misdrijf (art. 275-282 Sw.) wordt verstaan:


Het openbaar gezag

Hieronder vallen personen die deel van het gezag uitoefenen door delegatie vanwege de overheid

Voorbeeld: politieambtenaren (die bvb het verkeer aan het regelen zijn), douaneambtenaren, boswachters etc.


De openbare macht

Hieronder vallen personen die de opdracht hebben om met dwingende acties de eerbied voor de wetten en bevelen van de administratieve en rechtelijke overheid te verzekeren, ofwel door die acties te bevelen, of door ze zelf te ondernemen.

Voorbeeld: militairen, politieambtenaren (die bvb. aan ordehandhaving moeten doen bij een betoging die uit de hand loopt) etc.


Smaad

Smaad kan gebeuren door daden, woorden, gebaren of bedreigingen, maar niet via geschrift.

Er moet een bijzonder opzet aanwezig zijn: de bedoeling moet aanwezig zijn om de persoon in kwestie schade toe te brengen door hem in zijn eer te krenken of belachelijk te maken.

De smaad dient niet op een openbare plaats te gebeuren.

Voorbeeld : smaad aan of tegen de politie


De gestelde lichamen

Onder de gestelde lichamen worden de door de wet aangestelde overheden, besturen, instanties zoals de Koning, de senaat, de kamer, het grondwettelijk hof, een buitenlandse ambassade etc. begrepen.

Smaad tegen de gestelde lichamen wordt op dezelfde manier gestraft als smaad tegen de leden ervan.


Geweld

Slagen aan ambtenaren of gezagsdragers in de uitoefening van hun functie worden zwaarder bestraft naargelang van:

  • de belangrijkheid van de functie: slagen aan een Minister wordt zwaarder gestraft dan slagen aan een ambtenaar
  • de gevolgen van de slagen: bloedstorting, verwonding of ziekte, een ongeneeslijk lijkende ziekte, verminking, de dood


Gezworenen of getuigen

Deze straffen zijn ook van toepassing bij smaad of slagen aan gezworenen of getuigen naar aanleiding van hun bediening of getuigenis.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.