Misdrijf

Het is een misdrijf om geschriften uit te geven of te verspreiden zonder vermelding van de naam en woonplaats van de schrijver of van de drukker (art. 299-200 Sw.).

Er is een strafuitsluitende verschoningsgrond (art. 300 Sw.) voor personen die de drukken bekend maken of voor de aanplakkers, verkopers of verspreiders die bekend maken van wie ze het gedrukte stuk gekregen hebben.