Misdrijf

Bij het verbreken van zegels worden de bewaarder en de verbrekers gestraft (art. 283-288 Sw.).

Het gaat hier om zegels die gelegd worden door de officiƫle overheid, dus door een openbaar ambtenaar of op bevel van een openbaar ambtenaar die door de wet de macht gekregen heeft tot het leggen van zegels. Zegels van gas- en elektriciteitsmaatschappijen vallen hier dus niet onder.


Straf

De straf varieert naargelang van de zwaarte van het misdrijf waar de zegels mee in verband staan, naargelang van de persoon die de zegels verbroken heeft (de bewaarder zelf of een derde), en naargelang er al dan niet geweld gebruikt is bij de verbreking.

Poging wordt uitdrukkelijk gestraft.