Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Misdrijven tegen de openbare orde door openbare ambtenaren en bedienaren der erediensten
facebook facebook
  • Register

Algemeen


De openbare orde

De openbare orde is de orde die door de Staat via wetgeving georganiseerd wordt en waar elke burger zich aan moet houden. De openbare orde is één van de fundamenten van de rechtstaat. Ze is dan ook zo belangrijk dat elke schending ervan door het strafrecht wordt bestraft.

Het strafrecht zelf is dan ook van openbare orde. Burgers kunnen geen individuele afspraken maken om het strafrecht niet te laten toepassen. Het Openbaar Ministerie zal onafhankelijk van een klacht (of intrekking van die klacht) beslissen om tot vervolging over te gaan.


Personen die een openbaar ambt uitoefenen

Een openbaar ambtenaar is een persoon die tewerkgesteld is in een openbare betrekking. Hij heeft een wettelijk statuut en neemt op permanente wijze deel aan het openbaar gezag.


Bedienaren van de eredienst

Het betreft hier in eerste instantie de bedienaren van de zes in België officieel erkende erediensten: de rooms-katholieke godsdienst, de joodse godsdienst, de anglicaanse godsdienst, het protestantisme, de islam en de orthodoxe eredienst. Daarnaast kan de strafrechter ook de bedienaren van andere erediensten onder het strafrecht laten vallen.


Bijzondere personen

Bijzondere personen zijn personen die geen openbare ambtenaar of bedienaar van de eredienst zijn. Deze personen vallen aldus niet onder deze groep van misdrijven (eventueel wel onder andere bepalingen in het Strafwetboek).


Misdrijven

Het gaat om de volgende misdrijven:

 

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.