Misdrijf

Dit misdrijf sanctioneert (art. 246-252 Sw.):

  • Passieve omkoping. Dit is het geval wanneer een openbaar ambtenaar een belofte of voordeel voor zichzelf of een derde vraagt of ontvangt om bepaalde handelingen te verrichten.
  • Actieve omkoping. Dit is het geval wanneer iemand zelf of door een tussenpersoon een belofte of een voordeel voor hemzelf of een ander vraagt voor het verrichten van bepaalde handelingen

Voorbeelden:

  • Een ambtenaar laat zich betalen om een bouwvergunning of verkavelingsvergunning te laten goedkeuren
  • Een dief wordt betrapt met de buit door een politieambtenaar. De dief geeft de politieambtenaar de helft van de buit als deze hem laat gaan
  • Een persoon heeft aan een politieambtenaar een som geld om met hem mee te gaan naar een schuldenaar om zo de schuldenaar te intimideren om zijn schuld te betalen


Straf

De straf varieert naargelang van de handeling die wordt gesteld. Dat kunnen de volgende handelingen zijn:

  • Rechtmatig handelingen, maar niet aan betaling onderworpen
  • Onrechtmatige handelingen
  • Het plegen van een misdrijf
  • Het misbruiken door een ambtenaar van zijn invloed om een handeling te verkrijgen