Misdrijf

Het is een misdrijf wanneer iemand een functie uitoefent vooraleer men de eed heeft afgelegd of nadat hij werd ontslagen, afgezet of geschorst (art. 261-262 Sw.)