Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Valse getuigenis en meineed
facebook facebook
 • Register

Misdrijf

Het afleggen van een valse getuigenis of het plegen van meineed is strafbaar (art. 215-216 Sw.).


Straf

In de strafmaat wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • Het afleggen van een valse getuigenis in criminele zaken, naargelang van de gevolgen die deze valse getuigenis voor de benadeelde heeft gehad. De straf is lager wanneer het om het louter verstrekken van informatie gaat en niet om een echte getuigenis
 • Het afleggen van een valse getuigenis in correctionele zaken
 • Het afleggen van een valse getuigenis in politiezaken
 • Het afleggen van een valse getuigenis in burgerlijke zaken
 • Het afleggen van een valse getuigenis door een tolk of een deskundige
 • Het wetens en willens veranderen van een getuigenverhoor door er fouten in op te nemen
 • Getuigen verleiden tot het afleggen van een valse getuigenis
 • Beloningen aannemen in ruil voor een valse getuigenis
 • Het afleggen van een valse getuigenis ten voordele van kinderen jonger dan 16 jaar
 • Het afleggen van een valse getuigenis ten voordelen van een bloed- of aanverwant
 • Het afleggen van een vals gedingbeslissende eed, of een valse eed bij boedelbeschrijving of verzegeling

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.