Misdrijf

Het afleggen van een valse getuigenis of het plegen van meineed is strafbaar (art. 215-216 Sw.).


Straf

In de strafmaat wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • Het afleggen van een valse getuigenis in criminele zaken, naargelang van de gevolgen die deze valse getuigenis voor de benadeelde heeft gehad. De straf is lager wanneer het om het louter verstrekken van informatie gaat en niet om een echte getuigenis
 • Het afleggen van een valse getuigenis in correctionele zaken
 • Het afleggen van een valse getuigenis in politiezaken
 • Het afleggen van een valse getuigenis in burgerlijke zaken
 • Het afleggen van een valse getuigenis door een tolk of een deskundige
 • Het wetens en willens veranderen van een getuigenverhoor door er fouten in op te nemen
 • Getuigen verleiden tot het afleggen van een valse getuigenis
 • Beloningen aannemen in ruil voor een valse getuigenis
 • Het afleggen van een valse getuigenis ten voordele van kinderen jonger dan 16 jaar
 • Het afleggen van een valse getuigenis ten voordelen van een bloed- of aanverwant
 • Het afleggen van een vals gedingbeslissende eed, of een valse eed bij boedelbeschrijving of verzegeling