Valse Munt

Misdrijf

Het namaken, het beschadigen, en het veranderen van gouden en zilveren munten of munten van een ander metaal wordt bestraft (art. 160-172 Sw.).

Ook het in omloop brengen ervan, het zich aanschaffen of ontvangen van vervalste of geschonden munten is strafbaar.

Straf

Het vervalsen, veranderen of schenden zelf van de munten wordt gestraft als een misdaad.

Ook de poging (voor zover het om een wanbedrijf gaat) en de medeplichtigheid wordt strafbaar gesteld.


Namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen, schuldbrieven, rentebewijzen en bij de wet toegelaten bankbiljetten

Namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen, schuldbrieven, rentebewijzen en bij de wet toegelaten bankbiljetten is een misdrijf.

Het namaken of vervalsen van de volgende waardepapieren (al dan niet uitgegeven door de thesaurie) zijn strafbaar:

 • schuldbrieven
 • waardebonnen
 • cheques
 • overschrijvingen
 • biljetten aan toonder
 • bankbiljetten (Belgisch of van een ander land)
 • schuldbrieven, aandelen, effecten van provincies en gemeenten, vennootschappen etc. (Belgisch of van een ander land)

Ook medeplichtigen, en personen die die vervalste stukken aanschaffen of uitgeven, of deelnemen aan de uitgifte ervan, zijn strafbaar.

Wie aanvankelijk van oordeel is goede stukken ontvangen te hebben, maar ze in omloop brengt, nadat hij te weten gekomen is dat ze vals zijn, is ook strafbaar. (voorbeeld: een persoon betaalt in een winkel met een (vals) briefje van 100 euro; de kassierster controleert het briefje en weigert het omdat het vals zou zijn; de persoon gaat naar een andere winkel waar het briefje niet gecontroleerd wordt en betaalt er mee).


Bescherming van de geldtekens die wettig betaalmiddel zijn

Ook het uitgeven van geldtekens als betaalmiddel zonder toestemming of machtiging van de overheid is strafbaar, alsook het gebruiken van een wettelijk betaalmiddel als drager van boodschappen, of het betaalmiddel beschadigen, bekladden, overschrijven en zo het gebruik ervan bemoeilijken.

Voorbeeld: Een bankbiljet bekladden of er woorden of tekeningen op schrijven, is strafbaar


Namaking of vervalsing van zegels, stempels, merken etc.

Het namaken van 's Lands zegel is strafbaar (art. 179 Sw.). Het gaat hierbij meer specifiek om:

 • rijksstempels
 • keurstempels voor het merken van goud en zilver
 • muntstempels
 • matrijzen, platen, clichés voor het vervaardigen van zegels, aandelen en bankbiljetten

Ook het te koop stellen, aanschaffen en gebruiken van deze vervalste stukken of voorwerpen is strafbaar. Hetzelfde geldt voor het wederrechtelijk aanschaffen van echte zegels, munten etc. om de staat te benadelen. Ook wanneer het gaat om zegels, stempels of merken van een ander land is er van een misdrijf sprake.

Tevens is het namaken van nationale of vreemde postzegels strafbaar, alsook het te koop stellen of in omloop brengen van vervalste postzegels, en het gebruik er van maken (art. 188-190bis Sw.). 

Tot slot is het ook strafbaar om op fabrikaten de naam van een andere fabrikant dan de voortbrenger te plaatsen. Het gaat hier om vervalsing van merkproducten (art. 191 Sw.)

Er bestaat een verschoningsgrond voor personen die de overheid tijdig om de hoogte brengen van deze vervalsingen (art. 192 Sw.).

Ook bestaan er bijzondere gevallen van herhaling (art. 192ter Sw.)