Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Bendevorming en criminele organisaties
facebook facebook
 • Register

Vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of eigendommen


Misdrijf

Bendevorming valt uiteen in twee strafbare gedragingen:

 • het louter inrichten van een bende (art. 322 Sw.)
 • het louter lid zijn van de vereniging (art. 324 Sw.)

Het feit alleen dat men een vereniging opricht om bepaalde misdrijven te plegen of het feit dat men zich als persoon bij een dergelijke vereniging voegt, volstaat om strafbaar te zijn. Of reeds effectieve misdrijven zijn gepleegd, zoals een aanslag op personen of eigendommen, is irrelevant. Dit betekent dan ook dat de klassieke regelgeving inzake poging en strafbare deelneming uitgebreid wordt. Gewone voorbereidingshandelingen worden reeds strafbaar gesteld.

Er kan reeds sprake zijn van bendevorming bij 2 leden. Er dient dus geen minimum aantal leden te worden bereikt om van een dergelijke vereniging te spreken.

De vereniging moet wel georganiseerd zijn. Dit betekent niet noodzakelijk het bestaan van een hiërarchie, maar wel dat een voorafgaandelijke verdeling van de taken is gemaakt en dat bepaalde leden gespecialiseerd zijn in onderdelen van het te plegen misdrijf. Deze organisatie moet ook op bestendige wijze bestaan. Toevallige ontmoetingen of beperkte afspraken voorafgaandelijk aan het plegen van een misdrijf, volstaan dus niet om van een bende te spreken. 

De bende moet het plegen van misdrijven (aanslagen) op personen of eigendommen als doel hebben. Het hoeven geen meerdere misdrijven te zijn: één gepland misdrijf volstaat.


Straf

De straf verzwaart naargelang het geplande misdrijf ernstiger wordt en het aandeel van de dader groter wordt.

De wet maakt in de straf een onderscheid tussen de aard van de geplande misdrijven (art. 323-324 Sw.):

 • misdaden bestraft met ten minste 10 jaar opsluiting tot maximaal levenslange opsluiting
 • andere misdaden
 • wanbedrijven

Daarnaast wordt in de straf ook een onderscheid gemaakt tussen de leden van de bende, namelijk:

 • De aanstokers tot vorming van de bende, hoofden van de bende en zij die eng bevel voeren

  Zij worden het zwaarst gestraft en dit dus afhankelijk van de geplande misdrijven:
  - zware misdaden: opsluiting van 5 tot 10 jaar
  - andere misdaden: 2 tot 5 jaar gevangenisstraf
  - wanbedrijven: 6 maanden tot 3 jaar gevangenisstraf

 • Alle andere personen die deel uitmaken van de bende of die wetens en willens enige medewerking verlenen (zoals het leveren van wapens, munitie en werktuigen, of het voorzien van schuilplaats, vergaderplaats of onderdak)

  Zij worden gestraft als volgt:
  - zware misdaden: 6 maanden tot 5 jaar gevangenisstraf
  - andere misdaden: 2 maanden tot 3 jaar gevangenisstraf
  - wanbedrijven: 1 maand tot 2 jaar gevangenisstraf

Als bijkomende straf kan tevens de ontzetting van de burgerlijke en politieke rechten worden uitgesproken (art. 31 en 33 Sw.).

Er bestaat een verschoningsgrond voor de zogenaamde 'spijtoptanten'. Leden van een bende die zich melden bij de overheid worden niet gestraft op voorwaarde dat (i) de bende nog geen wanbedrijf of misdaad (of poging) gepleegd heeft, (ii) er tegen de bende nog geen vervolging is ingesteld, en (iii) de namen van de leiders van de bende aan de overheid worden bekend gemaakt. 


Criminele organisaties


Misdrijf

Het is niet altijd eenvoudig om een onderscheid te maken tussen een bende en een criminele organisatie. Criminele organisaties zijn doorgaans beter en permanenter gestructureerd en plegen op systematische wijze misdrijven. Criminele organisaties kunnen ook structuren bezitten die perfect legaal zijn. Hierdoor hebben niet alle leden van een criminele organisatie een criminele bedoeling; zij werken soms legaal tegen een loon, maar zij dragen wel bij tot het uiteindelijke criminele doel.

De wet definieert een criminele organisatie als:

 • een gestructureerde vereniging van meer dan 2 personen
 • duurzaam in tijd
 • met als doel het plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met ten minste 3 jaar gevangenisstraf
 • om uiteindelijk rechtstreeks of onrechtstreeks een vermogensvoordeel te doen
 • waarbij gebruik wordt gemaakt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of commerciële of andere structuren


Straf

De wet maakt een onderscheid in de straf naargelang de betrokkenheid bij de criminele organisatie:

 • personen die wetens en willens betrokken zijn bij de criminele activiteiten van de criminele organisatie, en zij die deelnemen (al is het beperkt) aan de voorbereiding of de uitvoering van een geoorloofde activiteit van de criminele organisatie, maar weten dat die deelneming bijdraagt tot de criminele oogmerken van de organisatie
 • personen die wetens en willens beslissingen nemen in het kader van de activiteiten van de criminele organisatie (de leidende personen)

 Als bijkomende straf kan ook de ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten worden uitgesproken (art. 31 en 33 Sw.)

Ook hier is voorzien in een verschoningsgrond voor 'spijtoptanten' (art. 326 Sw.). Leden van een criminele organisatie die zich melden bij de overheid worden niet gestraft op voorwaarde dat (i) de crimineel organisatie nog geen wanbedrijf of misdaad (of poging) gepleegd heeft, (ii) er tegen de criminele organisatie nog geen vervolging is ingesteld, en (iii) de namen van de leiders van de criminele organisatie aan de overheid worden bekend gemaakt.

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.