Misdrijf

Bij ontvluchting van gevangenen worden de personen bestraft die hen moesten bewaken (art. 332-337 Sw.).

Ook de personen die hulp geboden hebben kunnen strafbaar zijn.

Als de ontvluchting gebeurt met geweld, bedreiging of gevangenisbraak worden de personen die hiervoor wapens of werktuigen hebben geleverd, ook strafbaar zijn.