Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

De inwendige veiligheid van de Staat
facebook facebook
  • Register

Misdrijf

Bij misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat wordt de steun aan buitenlandse vijandige mogendheden gesanctioneerd. Bij de 'inwendige veiligheid' gaat het om de steun aan vijanden binnen België zelf.

Het gaat hierbij om:

  • het aanzetten tot een burgeroorlog
  • het wapenen van burgers of inwoners tegen elkaar of hen ertoe aanzetten zich tegen elkaar te wapenen
  • aanslagen plegen met het doel om verwoesting, mensenslachting of plundering in één of meer gemeenten aan te richten
  • het aanwerven of ronselen van gewapende krijgsbendes
  • het bevel overnemen van het leger of een deel ervan
  • de leiding nemen van of een functie vervullen in een gewapende bende die als doel heeft om de eigendommen van de staat te plunderen, te overweldigen, te verdelen, of de openbare macht te weerstaan


Straf

De straffen verschillen naargelang de functie die men in een dergelijke bende opneemt: van diegene die het bevel voert, via personen die er actief of passief deel van uitmaken tot diegenen die hen helpen, zoals onderdak te bieden.

De straffen bestaan uit hechtenis en ontzetting uit de uitoefening van rechten.

Er bestaat een verschoningsgrond voor diegenen die vóór dat een aanslag wordt gepleegd of vóór dat vervolging wordt opgestart, de gepleegde misdrijven en de namen van de daders bekend maken aan de overheid. Deze 'verklikkers' worden niet bestraft.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.