Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

De uitwendige veiligheid van de Staat
facebook facebook
  • Register

Misdrijf

Onder misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid van de staat vallen (art. 113-123decies Sw.):

  • Het opnemen van de wapens tegen België
  • Een taak uitoefenen voor vijandelijke legers
  • In verstandhouding treden met een vreemde mogendheid met de bedoeling om een oorlog tegen België te steunen of aan te moedigen
  • Het voor de vijand gemakkelijk maken om het Belgisch grondgebied te betreden
  • Het helpen van een vijandige mogendheid door het verschaffen van wapens, geld, manschappen, levensmiddelen, munitie etc.
  • Het meedelen aan een vijandige mogendheid van voorwerpen, plannen, geschriften en inlichtingen die geheim moesten blijven
  • Het verrichten van bovenstaande handelingen in het nadeel van de bondgenoten van België
  • Deelnemen aan activiteiten van de vijand, die de burgers doen twijfelen aan hun trouw aan de Koning en de Staat in oorlogstijd, en dus het steunen van de politiek en bedoelingen van de vijand. Het voeren van propaganda tegen het verzet tegen de vijand.
  • Tal van activiteiten die kunnen samengevat worden als 'handelingen die gericht zijn tegen de Belgische Staat' of die gedaan worden met het doel de vijanden van de Belgische staat te helpen of te steunen

Strafbare poging wordt gelijkgesteld met het uitgevoerde misdrijf.

Ook de samenspanning die één van deze misdaden tot doel heeft wordt bestraft.


Straf

De straf is hechtenis. Het betreft dus politieke misdrijven.

Samenspanning wordt bestraft met gevangenisstraf of opsluiting.

Zaken die gediend hebben of bestemd waren om het misdrijf te plegen worden verbeurd verklaard.

De uitspraken brengen van rechtswege een levenslange vervallenverklaring mee van een aantal rechten (art. 123sexies tot nonies Sw.)

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.