Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Foltering, onmenselijke behandeling en onterende behandeling
facebook facebook
 • Register

Misdrijf

Onder foltering wordt verstaan: elke opzettelijke onmenselijke behandeling die hevige pijn of ernstige en vreselijke lichamelijk of geestelijk lijden veroorzaakt.

Onmenselijke behandeling is de behandeling waardoor een persoon ernstig geestelijk of lichamelijk leed wordt toegebracht om:

 • van hen inlichtingen te verkrijgen
 • bekentenissen af te dwingen
 • hem te straffen
 • druk op hem of derden uit te oefenen
 • hem of derden te intimideren

Onterende behandeling is elke behandeling die in hoofde van het slachtoffer of van derden een ernstige krenking of aantasting van de menselijke waardigheid uitmaakt.

Verzwarende omstandigheden bij foltering en onmenselijke behandeling zijn:

1) Als de daden zijn gepleegd:

 • door een openbare ambtenaar, drager of agent van de openbare macht in de uitoefening van zijn beroep
 • op een persoon die ten gevolge van zwangerschap, ziekte, lichamelijk of geestelijk gebrek, onvolwaardigheid of wegens een precaire toestand bijzonder kwetsbaar is of een minderjarige
  - door de vader, moeder of andere bloedverwanten in opgaande lijn
  - door enig ander persoon die gezag over hem heeft of hem onder zijn bewaring heeft
  - door een meerderjarig persoon die occasioneel of gewoonlijk met het slachtoffer samenleeft

2) Als de gevolgen van de behandeling zijn:

 • een ongeneeslijk lijkende ziekte
 • blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid
 • volledig verlies van een orgaan of het gebruik van een orgaan
 • zware verminking
 • de dood

Foltering of onmenselijke behandeling kan nooit verantwoord worden door het bevel van een meerdere of van een gezag. Ook de noodtoestand kan foltering niet verantwoorden.


Straf

Onterende behandeling wordt bestraft met een gevangenisstraf en een geldboete.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.