Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Mensenhandel
facebook facebook
 • Register

Misdrijf

Mensenhandel is:

 • het werven, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van personen
 • om ze zedenfeiten of prostitutie te laten plegen
 • of ze te laten bedelen
 • of ze laten werken in mensonwaardige omstandigheden
 • of om ze organen te laten doneren
 • of om ze tegen hun wil misdrijven te laten plegen

Verzwarende omstandigheden zijn:

 • de dader is een persoon die gezag uitoefent over het slachtoffer of zijn gezag misbruikt
 • de dader is een openbaar ambtenaar in de uitoefening van zijn functie
 • het slachtoffer is minderjarig
 • men maakt misbruik van de bijzonder kwetsbare positie
 • men maakt misbruik van list, geweld, bedreiging of dwang
 • het leven van het slachtoffer wordt in gevaar gebracht
 • het gevolg van het misdrijf is een ongeneeslijke ziekte, blijvende ongeschiktheid, verminking of dood
 • de dader maakt er een gewoonte van (gewoontemisdrijf)
 • het misdrijf gebeurt in het kader van een vereniging of een criminele organisatie

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.