Misdrijf

Het is strafbaar om bedrieglijk misbruik te maken van de zwakke toestand van een persoon, terwijl de dader wist dat de fysieke of psychische zwakheid van deze persoon zijn oordeelsvermogen zwaar verstoort, om hem aan te zetten bepaalde handelingen te verrichten of niet te verrichten en hem daardoor te schaden (art. 442quater Sw.).

Het is een verzwarende omstandigheid als het feit wordt gepleegd ten aanzien van minderjarigen, of als er zware fysieke gevolgen zijn.