Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Misbruik maken van een bijzondere kwetsbare positie i.v.m. goederen
facebook facebook
  • Register

Misdrijf

Dit misdrijf (art. 433decies-433quinquiesdecies Sw.) bestraft het misbruik maken van een persoon die in een bijzonder kwetsbare positie zit als gevolg van zijn onwettige of precaire administratieve toestand of zijn precaire sociale toestand.

Voorbeeld: iemand die illegaal in het land is

Dit misbruik kan op verschillende manieren gebeuren:

  • door een roerend of onroerend goed, een deel ervan, een kamer of andere ruimte die als woongelegenheid kan dienen
  • te verkopen, te verhuren, ter beschikking stellen
  • met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren
  • in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid
  • zodanig dat de betrokken persoon geen echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken

Voorbeeld: aan illegalen tegen woekerprijzen een slaapgelegenheid bieden, dat enkel bestaat uit een matras zonder mogelijkheid tot persoonlijke hygiëne of privacy


Straf

De boete voor dit misdrijf wordt vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers.

Als dit een gewoontemisdrijf wordt of gepleegd wordt in het kader van een vereniging of criminele organisatie, is dit een verzwarende omstandigheid.

Buiten geldboetes kunnen er bijkomende straffen worden voorzien, zoals:

  • ontzetting van rechten (opgesomd in art. 31 Sw.)
  • bijzondere verbeurdverklaring van de goederen of de tegenwaarde ervan
  • de goederen kunnen in beslag genomen worden en, met akkoord van de eigenaar of verhuurder, opgeknapt worden en tijdelijk aan het OCMW ter beschikking worden gesteld
  • de slachtoffers van dit misdrijf kunnen worden opgevangen en gehuisvest op kosten van de beklaagde

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.