Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Moord en doodslag
facebook facebook
  • Register

Misdrijf

1) Doodslag is het doden met het oogmerk om te doden (art. 393 Sw.)

Doodslag kan ook een verzwarende omstandigheid uitmaken aan een ander misdrijf, zoals diefstal of verkrachting. Dit zal dan worden bestraft als een verzwarende omstandigheid bij die misdrijven (art. 474-475 Sw. of art. 376 Sw.). Er is dan sprake van een andere kwalificatie van het misdrijf.

2) Moord is doodslag met voor bedachte rade (art. 394 Sw.).

Voorbedachtheid is een persoonlijke verzwarende omstandigheid die bestaat uit het weldoordacht voornemen dat men maakt om een handeling te stellen, en in dit geval een persoon te doden.

3) Oudermoord: is doodslag op vader, moeder en andere bloedverwanten in opgaande lijn (art. 395 Sw.).

Ook de adoptanten en de bloedverwanten in opgaande lijn van de adoptanten vallen hieronder (art. 392bis Sw.).

Het feit dat deze doodslag gebeurt op de ouders maakt een verzwarende omstandigheid uit die doodslag moord maakt.

4) Kindermoord is doodslag op een kind bij de geboorte of dadelijk erna (art. 396 Sw.).

Ook hier wordt deze doodslag moord genoemd, maar het maakt geen verzwarende omstandigheid uit.

5) Vergiftiging is doodslag gepleegd door middel van stoffen die min of meer snel de dood kunnen teweegbrengen, op welke wijze ze ook aangewend of toegediend werden (art. 397 Sw.).

Vergiftiging maakt een verzwarende omstandigheid uit bij de doodslag.

6) Opzettelijk doden (niet doodslag genoemd) is wanneer men opzettelijke slagen en verwondingen toedient, zonder de bedoeling te doden, maar toch de dood van die persoon veroorzaakt (art. 401 Sw.).

Het is een verzwarende omstandigheid bij het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen.


Straf

Doodslag : Opsluiting van 20 tot 30 jaar

Moord en oudermoord: levenslange opsluiting.

Kindermoord: gestraft als doodslag of moord.

Vergiftiging: gestraft als moord.

Opzettelijk doden: opsluiting van 5 tot 10 jaar (met voorbedachte rade: 10 tot 15 jaar)

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.