Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Onopzettelijk doden en onopzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel
facebook facebook
  • Register

Misdrijf

Onopzettelijk doden of onopzettelijk toebrengen van letsel (art. 418-422quater Sw.) is het geval als de dood of het letsel wordt veroorzaakt door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder de bedoeling om dit te veroorzaken.

Drie zaken dienen dus bewezen te worden:

  • een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
  • het letsel of de dood
  • het causaal verband


Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg : de fout

Elke fout, hoe licht die ook mag zijn, maakt een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg uit. Het kan hierbij gaan om een verstrooidheid, een onhandigheid, vermoeidheid etc.

In het algemeen kan men stellen dat er sprake is van een fout indien de verdachte niet gehandeld heeft zoals van een normaal en voorzichtig persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden kan verwacht worden.  Wanneer het om een beroepsfout gaat zal men handelingen verwachten zoals die van een persoon met die beroepsopleiding en ervaring verwacht kan worden.

Dit gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg kan bestaan in:

  • actief handelen (bvb. een ouder laat een pistool in huis liggen op de plaats waar zijn kind erbij kan, dat het pistool neemt en een speelkameraadje verwondt; een hond wordt losgelaten in een niet omheinde tuin en valt voorbijrijdende fietsers aan etc.)
  • het nalaten te handelen: de nalatigheid (bvb. een toezichter op de speelplaats grijpt niet in wanneer ze de kinderen die ze onder haar hoede heeft gevaarlijke spelletjes zien doen waarbij ze gewond kunnen geraken)

De zwaarte van de fout is dus geen criterium voor het misdrijf. Een relatief kleine fout kan immers zware gevolgen hebben (bvb. een autobestuurder begint op een glad wegdek te slippen en rijdt een voetganger door), net zoals een grote fout soms zeer kleine gevolgen kan hebben (bvb. een dronken bestuurder rijdt tegen hoge snelheid door de dorpskern en beschadigt enkel een verkeersbord). Enkel de gevolgen worden bekeken bij de beoordeling van het misdrijf (zo zal het eerste voorbeeld onder art. 419 Sw. vallen, terwijl in het tweede geval de fout wee groter was).


Letsels of de dood

Als de dood wordt veroorzaakt door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg is art. 419 Sw. van toepassing. 

Het is hierbij niet vereist dat dit gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg de enige oorzaak is van het overlijden van de persoon, noch dat de dood onmiddellijk intreedt.

Voorbeeld: Een persoon wordt bij een verkeersongeval aangereden, en dient een aantal kleine ingrepen te ondergaan ten gevolge van lichte verwondingen. Tijdens deze ingrepen treden er complicaties op waardoor hij enkele dagen later sterft.

Als het gevolg van het gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg enkel letsels veroorzaakt is art. 420 Sw. van toepassing. Het gaat hierbij om (fysieke) letsels bij ene persoon; iemand besmetten met een ziekte (zoals hepatitis of hiv) wordt ook gezien als een lichamelijk letsel.


Het oorzakelijk verband

Er moet een causaal verband bestaan tussen de fout en de slagen en verwondingen of de dood. Het zal steeds aan de rechter zijn om te oordelen of er een oorzakelijk verband aanwezig is. Indien er meerdere fouten gemaakt zijn, en zelfs een fout van het slachtoffer zelf, heeft niet tot gevolg dat de dader niet meer strafbaar zou zijn.

Zijn er meerdere daders, dan zijn ze allemaal strafbaar. Wel zal bij de vergoeding van de schade (toepassing van het burgerlijk recht) nagegaan worden wiens fout welke schade heeft veroorzaakt.


Verschoningsgronden, rechtvaardigingsgronden en verzwarende omstandigheden

Er bestaan geen verschoningsgronden voor onopzettelijke slagen en verwondingen.

Er bestaan objectieve rechtvaardigingsgronden:

  • bevel van de overheid (bvb. tijdens een aanhouding wordt een verdacht gewond omdat hij zich verzet)
  • wettige verdediging (bvb. een politieagent schiet een inbreker dood die de agent zelf begon te beschieten)
  • toestemming van het slachtoffer (bvb. een bokser geraakt tijdens een bokswedstrijd gewond)

Er bestaat ook een subjectieve rechtvaardigingsgrond, zijnde overmacht (bvb. door een zware storm waait een pan van het dak en verwondt een voorbijganger)

De straffen zullen zwaarder zijn als de doding of de slagen en verwondingen het gevolg zijn van een verkeersongeval (art. 419 en 420 Sw.)


Specifieke gevallen

1) Het is strafbaar om iemand stoffen toe te dienen die de dood kunnen veroorzaken of de gezondheid zwaar kunnen schaden, en daarbij bij deze persoon ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid veroorzaken (art. 421 Sw.). Er worden dus opzettelijk stoffen toegediend die gevaarlijk kunnen zijn, maar zonder de bedoeling ziekte of ongeschiktheid te veroorzaken.

Onder deze stoffen worden niet alleen gevaarlijke stoffen beschouwd, maar ook op zich onschadelijke zaken maar die bedorven zijn en daardoor gevaarlijk worden.

Voorbeeld: een restaurant gebruikt bedorven vis en veroorzaakt daarmee een voedselvergiftiging bij de klanten.

2) Het is strafbaar om onopzettelijk een treinongeval te veroorzaken, indien dit de personen in de trein in gevaar kan brengen (art. 422 Sw.).

Voorbeeld: een autobestuurder negeert de slagbomen bij een spooroverweg en komt zo in aanrijding met de aankomende trein

Het is een verzwarende omstandigheden als een lichamelijk letsel of de dood het gevolg zijn.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.