Misdrijf

Belaging (of stalking) is het stellen van handelingen waarvan men wist of moest weten weten deze de rust van een bepaald persoon ernstig zouden verstoren (art. 442bis-442ter Sw.). 

De stalker pleegt feiten die elk afzonderlijk genomen niet strafbaar zijn, maar die in zijn geheel genomen, de rust van een bepaald persoon ernstig verstoren.

Voorbeeld: Na een relatiebreuk telefoneert een man meer dan 100 keer per dag naar de vrouw, hij is altijd in de buurt als ze haar huis verlaat, hij volgt haar naar haar werk, hij stuurt abnormaal veel sms-berichten naar haar etc.

Stalking is een klachtmisdrijf. Dit betekent dat stalking enkel kan vervolgd worden na klacht van een persoon die beweert belaagd te zijn. 

De wet voorziet een verzwarende omstandigheid in het geval de stalking is ingegeven door racistische of andere discriminatoire motieven, of als het slachtoffer een kwetsbaar persoon is.