Misdrijf

Verschillende vormen van het verhinderen van de vrije uitoefening van erediensten is verboden (art. 142 tot 145 Sw.).

Het betreft niet enkel om erediensten die in Belgiƫ officieel zijn erkend. In het Strafwetboek wordt een eigen invulling gegeven aan het begrip eredienst, zodat het aan de strafrechter toekomt om te bepalen of bepaalde rituelen als een eredienst kunnen worden aanzien.

Het is een misdrijf om:

  • Het met geweld of bedreiging dwingen of verhinderen een eredienst bij te wonen, een eredienst uit te oefenen, godsdienstige feesten te vieren, rustdagen te onderhouden enz. De kwetsbare toestand van het slachtoffer is een verzwarende omstandigheid (voorbeeld: een werknemer verplichten om elke zondagmorgen te werken, wetende dat de werknemer een praktiserende katholiek is die de zondagsmis wil bijwonen)
  • Het verstoren van de uitoefening van een eredienst of een openbare plechtigheid (voorbeeld: een begrafenis verstoren door in de onmiddellijke nabijheid schunnige liederen te zingen)
  • Het beschimpen van de voorwerpen van een eredienst door gebaren, bedreigingen, daden of woorden (voorbeeld: de Koran bespuwen, hosties beschimpen etc.)
  • Het smaden van de bedienaar van een eredienst, in zijn bediening, door daden, woorden, gebaren of bedreigingen
  • Het slaan of verwonden van de bedienaar van de eredienst (voorbeeld: het altaar bestormen en de pastoor een rammeling geven)