Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Schending van internationaal humanitair recht
facebook facebook
 • Register

Misdrijf


Genocide

Genocide is één van de volgende handelingen gepleegd met de bedoeling om een nationale, etnische of godsdienstige groep of rassengroep geheel of gedeeltelijk uit te roeien (art. 136bis Sw.):

 • doden van leden van de groep
 • toebrengen van ernstig lichamelijk letsel of geestelijk letsel aan leden van de groep
 • opzettelijk levensvoorwaarden opleggen aan de groep met de bedoeling de lichamelijke vernietiging van de gehele groep of een deel ervan te veroorzaken
 • opleggen van maatregelen aan de groep met de bedoeling om geboorte binnen de groep te voorkomen
 • het gewelddadig overbrengen van hun kinderen naar een andere groep


Misdaden tegen de mensheid

Misdaden tegen de mensheid zijn één van de volgende handelingen, gepleegd in het kader van een veralgemeende en stelselmatige aanval op de burgerbevolking (art. 136ter Sw.):

 • moord
 • uitroeiing
 • verlaging tot slavernij
 • gedwongen deportatie
 • gevangenneming
 • marteling
 • verkrachting, seksuele slavernij
 • vervolging van een collectiviteit wegens politieke, raciale, etnische etc. redenen
 • gedwongen verdwijningen van personen
 • apartheid
 • andere onmenselijke handelingen


Oorlogsmisdaden

Oorlogsmisdaden zijn die beschreven in de Verdragen van Genève (art. 136quater Sw.)


Straf

De straf voor bovenvermelde misdrijven bestaat meestal uit levenslange opsluiting (art. 136quinquies Sw.).

Iedereen die het plegen van deze misdrijven vergemakkelijkt door het leveren, maken, vervoeren enz. van enig werktuig, toestel, bouwwerk dat dient voor het plegen van deze misdrijven, wordt gestraft met dezelfde straf als de plegers (art. 136sexies Sw.).

Ook de personen die de volgende handelingen hebben gesteld worden gestraft met dezelfde straf als de plegers (art. 136septies Sw.):

 • het bevel geven tot het plegen van deze misdrijven
 • het voorstel doen om deze misdrijven te plegen of het aanvaard te hebben
 • het aanzetten tot het plegen van deze misdrijven
 • het deelnemen aan deze misdrijven
 • deze misdrijven niet verhinderd hebben, alhoewel in de mogelijkheid hiertoe te zijn
 • poging tot het plegen van deze misdrijven

Voor deze misdrijven bestaat geen enkele rechtvaardigingsgrond (art. 136octies Sw.)

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.