Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Terroristische misdrijven
facebook facebook
 • Register

Misdrijf

Terroristische misdrijven zijn bepaalde misdrijven die door hun aard of hun context een land of een internationale organisatie (art. 137 Sw.):

 • ernstig kunnen schaden
 • opzettelijk gepleegd zijn om de bevolking ernstige vrees aan te jagen
 • of om de overheid op een onrechtmatige wijze te dwingen tot het al dan niet plegen van bepaalde handelingen
 • of om de politieke, constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een internationale instelling ernstig te ontwrichten of te vernietigen

Dit kan gebeuren door:

 • opzettelijk doden
 • gijzelneming
 • ontvoering
 • grootschalige vernieling of beschadiging
 • kapen van vliegtuigen
 • kapen van schepen
 • strafbare feiten plegen m.b.t. springstoffen
 • strafbare feiten plegen m.b.t. wapens
 • strafbare feiten plegen m.b.t. biologische en toxinewapens
 • het veroorzaken van een overstroming van een infrastructurele voorziening, een vervoersysteem, waardoor mensenlevens in het gevaar worden gebracht
 • het vervaardigen, bezitten, verwerven, vervoeren etc. van kernwapens of chemische wapens
 • het laten ontsnappen van gevaarlijke stoffen waardoor mensenlevens in het gevaar worden gebracht
 • het verstoren of onderbreken van de toevoer van water, elektriciteit of andere hulpbronnen waardoor mensenlevens in het gevaar worden gebracht

Ook lidmaatschap van een terroristische groep is strafbaar. Een terroristische groep is iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die sinds enige tijd bestaat en die in onderling overleg optreedt om terroristische misdrijven te plegen (art. 139 Sw.).

Ook strafbaar is het verspreiden van de boodschap van een terroristische groep, het werven van leden voor de groep, alsook het geven of volgen van opleidingen (art. 140bis tot quinquies Sw.)


Straf

De toepasselijke straffen zijn verschillend naargelang de gepleegde terrorisme handeling (art. 138 Sw.).

De straffen voor het lidmaatschap van een terroristische groep zijn verschillend voor (art. 140 en 141 Sw.):

 • de deelnemers aan de activiteiten van een terroristische groep
 • de leiders van een terroristische groep
 • diegenen die hulp verschaffen aan een terroristische groep (financieel of op een andere wijze)

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.