U zoekt een advocaat gespecialiseerd in strafrecht? Contacteer ons!

 

 

De volgende groepen van misdrijven worden besproken:

1/ Misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de Staat

2/ Ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht

3/ Terroristische misdrijven

4/ Misdaden en wanbedrijven die door de grondwet gewaarborgde rechten schenden

5/ Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw

6/ Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door personen die een openbaar ambt uitoefenen of door bedienaren der erediensten in de uitoefening van hun bediening

7/ Misdaden of wanbedrijven tegen de openbare orde door bijzondere personen gepleegd

8/ Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare veiligheid

9/ Misdaden met betrekking tot het nemen van gijzelaars

10/ Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid

11/ Misdaden en wanbedrijven tegen personen

12/ Misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen

13/ Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informaticasystemen en van de gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen

14/ Overtredingen