Algemeen

Er zijn drie soorten van vrijheidsberovende straffen:

  • een overtreding of wanbedrijf wordt gestraft met een gevangenisstraf
  • een misdaad wordt bestraft met opsluiting of hechtenis


Duurtijd

Misdaden worden bestraft met opsluiting. Deze opsluiting kan levenslang of tijdelijk zijn. In dit laatste geval zijn er verschillende niveaus: 5 tot 10 jaar, 10 tot 15 jaar, 15 tot 20 jaar en 20 tot 30 jaar (art. 8 en 9 Sw.).

Politieke misdaden worden bestraft met hechtenis (hetgeen inhoudelijk hetzelfde is als opsluiting).

Een correctionele gevangenisstraf bedraagt minstens 8 dagen en maximum 5 jaar. Bij gecorrectionaliseerde misdaden kan de gevangenisstraf hoger liggen dan 5 jaar, afhankelijk van de straf die op de misdaad staat: 10 jaar (als de misdaad bestraft wordt met 10 tot 15 jaar), 15 jaar (als de misdaad bestraft wordt met 15 tot 20 jaar) en 20 jaar (als de misdaad bestraft wordt met 20 jaar tot levenslange opsluiting)

Een politiegevangenisstraf bedraagt minstens 1 dag en maximum 7 dagen.


Voorlopige hechtenis

De periode dat een verdachte in voorlopige hechtenis heeft gezeten, dient in mindering te worden gebracht van de uiteindelijke gevangenisstraf waartoe hij veroordeeld wordt.